UGRÁS AZ OLDALRA

Munkavédelem erdei személyi feltételei

Személyi feltételek - írta Dr. Gólya János

AZ ERDEI MUNKA NEHÉZ ÉS VESZÉLYES!

 A világ különböző országainak munkaügyi statisztikáiban a fakitermelők általában a tengeri rákhalászokkal, a bányászokkal, a légierő pilótákkal és az acélszerkezeti szerelőkkel osztoznak az első helyeken, a munka nehézsége és veszélyessége alapján.

 1.1.   Felelősség

A veszélyes munkákra – tapasztalatokon nyugvó – törvényi erejű biztonsági előírások vonatkoznak. Az erdészetre a 15/1989. (X. 8.) MÉM rendelettel kiadott

ERDÉSZETI BIZTONSÁGI SZABÁLYZAT (EBSZ)

érvényes, ami jelenleg Magyarország legrégebbi biztonsági szabályzata.

 

A biztonsági előírások betartásáért a munkáltató és a munkavállaló is felelősséggel tartozik.

A munkáltató (vállalkozó) köteles biztosítani a biztonságos munkafolyamathoz szükséges műszaki és szervezési feltételeket.

A munkavállaló (munkavégző) köteles biztonságosan végezni a munkát.

 Ezért a munkáltatónak és a munkavállalónak is kötelessége:

  • Ismerni az EBSZ előírásait.
  • Tudatában lenni a lehetséges veszélyeknek.
  • Megvalósítani a szükséges óvintézkedéseket.

Veszélyesnek minősülő erdei munkákban csak 18 éven felüli munkavállalók foglalkoztathatók. Ezek a munkák egyedül nem végezhetők.

 18 évnél fiatalabbak csak képzésük céljából, és csak szakmai felügyelet alatt végezhetnek veszélyes erdei munkát.

 A munkáltató köteles gondoskodni arról, hogy erdészeti munka végzése közben a munkavállalóhoz látó- hallótávolságon belül vagy más módon állandóan értesíthetően legyen olyan személy (viperaveszélyes helyeken legalább két személy), aki veszélyhelyzetben gyorsan képes segíteni, elsősegélyt nyújtani és szükség esetén orvost értesíteni.

 A munkáltató köteles a segítségnyújtást lehetővé tevő, működőképes jelzőrendszerről gondoskodni minden erdészeti munkavégzés közben, beleértve az egyedül végzett munkát is. A jelzőrendszer bármilyen megoldás (fizikai kapcsolat, hallhatóság, rádió stb.) lehet, ami biztosítja az értesíthetőséget, és amely más jelzésekkel vagy zajokkal nem téveszthető össze.


1.1.   Alkalmasság

Nem mindenki alkalmas a veszélyes erdei munkákra. Az alkalmasságot orvos tudja megállapítani.

 Különösen veszélyes erdei munkák:

  • A motorfűrészes és tisztítófűrészes munka.
  • Széldöntések, szél- vagy hótörések felkészítése.
  • Famászás, fákon végzett munkák.
  • Faanyag csörlős géppel való mozgatása.
  • Veszélyes vegyi anyagok kezelése.

 

Ilyen munkákat csak jól kiképzett, megfelelő gyakorlattal rendelkező szakemberek végezhetnek.

 A rendszeres munkaközi szünetek segítik megtartani a teljesítőképességet.

 Az alkohol, kábítószerek és egyes gyógyszerek is növelik a balesetveszélyt. Ezek hatása alatt álló személyek nem végezhetnek erdei munkát!

 

1.2.   Biztonságtechnikai jelzések

Nem minden megvásárolható felszerelés, eszköz és gép használható biztonságosan. Ezért fontosak a következő jelek:

 A CE jelzéssel bizonyítja a gyártó, hogy a termék biztonsági és egészségügyi követelmények szempontjából megfelel az Európai Unió irányelveinek. Egyéni védőeszközökre is vonatkozik!

 Az EuroTest jelzés azt igazolja, hogy a terméket, biztonsági és egészségügyi követelmények szempontjából megfelelőnek találta egy független minősítő intézet. Ez tehát a CE jelzés jogosságának külső szervezet általi bizonyítása. A vizsgálatot bizonyos időközönként megismétlik. Egyéni védőeszközökre is vonatkozik!

 

1.3.   Kedvezőtlen időjárási körülmények

Egyes veszélyes erdei munkák nem végezhetők a következő kedvezőtlen körülmények között:

Rossz látási viszonyok: Köd, eső, hófúvás, füst, szürkület, ha nem lehet ellátni a döntendő fa kétszeres magasságának megfelelő távolságig.

 Erős szél: Ha mozgatja a fa 5 cm-nél vastagabb ágait, vagy ½ m-nél jobban kilengeti a fa csúcsát.

 Erős fagy: Ha –10º C-nál hidegebb van.

 

Legfrissebb híreink

01.
Aug
Úthasználat rendje - tehergépjárműveknek

Tájékoztatás a Kemence - Diósjenő erdészeti feltáróút (völgyi út) használata kapcsán tehergépjárműveknek.