UGRÁS AZ OLDALRA

Erdőművelés szabályai

 1. ERDŐMŰVELÉSI MUNKÁK

 Az erdőművelésben traktorra függesztett vagy traktorvontatású vágástakarítók, szárzúzók, gödörfúrók, tuskózógépek, talajmarók, tárcsák, pásztázók, magvető gépek, csemeteültető gépek, kaszák, műtrágyaszórók stb. használatosak.

 

1.1.   Erdősítés, ápolás, tisztítás

Szárzúzó és rotációs talajmaró munkagépek veszélyzónája a gép 25 m-es körzete.

Egyéb erdőművelési munkagépeknél 5 m-es az a körzet, amely veszélyt jelent az ott tartózkodókra.

 

Csemeteültető gépek biztonságtechnikai berendezései:

 • Biztonságos ülés az ültetést végzők számára
 • Védőtető
 • Hangjelző.

 

1.2.   Tisztítófűrész

Az ápolás és tisztítás elvégezhető kézi eszközökkel, vegyszerrel, motorfűrésszel és tisztítófűrésszel.

 A tisztítófűrészek biztonságtechnikai berendezései:

 

 1. Állítható, vibrációcsökkentő fogantyúk
 2. Állítható, gyorskioldóval ellátott testheveder
 3. Elengedéskor visszaálló gázadagoló
 4. Rövidre záró kapcsoló (motorleállító)
 5. Kipufogó védőburkolat
 6. Vágórész védőburkolat
 7. Lapvédő burkolat (szállításkor)

A testheveder és a lapvédő burkolat nem látható az ábrán.

 Ápolásban fű- és cserjevágásra alkalmas motorkaszák (fűkasza, trimmer, bozótvágó) és tisztítófűrészek is használhatók. Ezek damilfejjel és vágólappal láthatók el.

Tisztításban csak a 7 cm vastag fácskák kivágására is alkalmas tisztítófűrészek (nyeles fűrész, kabóca) megfelelőek. Munkavégző részük damilfej (trimmy), három- és többfogú vágólap és gyalufogas körfűrészlap is lehet.

 

 • Tisztításban olyan munkás dolgozhat, aki képes az önálló munkavégzésre!
 • Tisztítófűrésszel végzett munkánál 10 m-es körzeten belül más nem tartózkodhat!
 • Háton hordható, flexibilis szárú tisztítófűrészekkel nők is dolgozhatnak.
 • A munkavezető csak akkor közelítheti meg a tisztító munkást, ha az nem kezdett újabb fa kivágásához és jelzi, hogy észlelte a közeledést.

 

1.3.   Vegyszeres munkák

 • Növényvédő szerek csak eredeti, zárt csomagolásban, elkülönítetten, biztonságos helyen tárolhatók.
 • Vegyszerek csak a szer címkéjén vagy használati útmutatójában feltüntetett felhasználhatósági időn belül, de max. 3 évig használhatók fel.
 • Növényvédő szereket csak a részletes használati útmutatójuknak megfelelően lehet kezelni és felhasználni.
 • Ahol munkavégzés közben veszélyes anyag kerülhet a szembe vagy bőrre, a munkáltató köteles gondoskodni arról, hogy megfelelő mennyiségű víz álljon rendelkezésre a kimosáshoz.
 • Vegyszeres munkavégzés után ruhát kell cserélni, arcot és kezet kell mosni.

 

1.4.   Koronában végzett munkák (nyesés, gyűjtés, ápolás, bontás)

A hosszúnyelű kézi ágfűrészekkel földről végzett nyesési munkáknál is használni kell a „Tisztítás, ágnyesés motoros eszközökkel” címszó alatt felsorolt egyéni védőeszközöket.

 A koronába történő feljutás (famászás) létrával, kötéllétrával, mászóvassal, kötélen mászással vagy darukosárban történhet.

 2 m-nél magasabban végzett munkánál a munkavégzőt biztosítani kell:

 • Létrán feljutás esetén a fa törzséhez. Külön a létrát (rögzítő-heveder), és külön az embert (fogókötél) is.
 • Mászóvas használatakor az embert a törzsön átvetett fogókötelekkel valamint a földről, a fán átvetett biztosítókötéllel.
 • Kötélen mászáskor és a koronában mozgáskor az embert, a fán átvetett biztosítókötéllel a földről.
 • Darukosárban az embert a kosárhoz kötéssel.

 Egy fán egyszerre csak egy ember végezhet munkát.

 

 • A koronában végzett munka közben nem szabad a fa alatt tartózkodni! Ha a lebontásnál szükséges ágleeresztés csak a fa alól végezhető, az eresztés közben a koronában szüneteltetni kell a munkát.
 • Figyelmeztetéssel, táblákkal vagy lezárással kell gondoskodni arról, hogy a koronában végzett munka által érintett területre illetéktelen ne juthasson be.
 • Kedvezőtlen időjárási körülmények között nem végezhetők munkák a fa koronájában.
 • Hogy a fán megsérült vagy rosszul lett embert le lehessen menteni, mindig jelen kell lenni egy másik –mászásra és mentésre kiképzett – személynek! Minden résztvevőnek ismerni kell az elsősegélynyújtás alapvető szabályait.
 • Csak olyan fára szabad felmászni, amelyről előtte megállapítottuk, hogy biztosan elbírja a mászó embert.
 • Száraz ágak között csak bekötött fogókötéllel lehet mászni. Száraz ágat soha ne használjunk kapaszkodásra!
 • A fa korhadt, sérült részein nem szabad átmászni.
 • Egyik fáról a másikra nem szabad átmászni.

Legfrissebb híreink

01.
Aug
Úthasználat rendje - tehergépjárműveknek

Tájékoztatás a Kemence - Diósjenő erdészeti feltáróút (völgyi út) használata kapcsán tehergépjárműveknek.