UGRÁS AZ OLDALRA

Közelítés, faanyagszállítás

 1. KÖZELÍTÉS

 A faanyagnak a termőhelyről készletező helyre történő mozgatása a közelítés. Végezhető a faanyag vonszolásával illetve tengelyen történő kihordásával.

 

1.1.   Csörlős traktorok

Vonszolásos közelítésre a csörlővel felszerelt univerzális traktorok, a speciális erdészeti csörlős vonszolók, a markolós traktorok és markolós vonszolók használhatók.

 

A csörlős univerzális traktorok biztonságtechnikai berendezései:

 

 

 1. A vezető számára jó kilátást biztosító fülke
 2. Borulás esetén a vezető számára védelmet nyújtó fülke vagy védőkeret
 3. A csörlőzés irányából védelmet nyújtó védőrács
 4. Biztonsági öv
 5. Elengedéskor a csörlő leállását biztosító kapcsoló
 6. Csörlőzéskor leereszthető pajzs (a csörlő része)
 7. Ellensúlyok a traktor orránál

 

 A törzskormányzású erdészeti csörlős vonszolók biztonságtechnikai berendezései:

 1. A vezető számára jó kilátást biztosító fülke
 2. Borulás esetén a vezető számára védelmet nyújtó fülke
 3. A csörlőzés irányából védelmet nyújtó védőrács
 4. Biztonsági öv
 5. Elengedéskor a csörlő leállását biztosító kapcsoló
 6. Csörlőzéskor leereszthető pajzs (hegytámasz)
 7. Tolólap
 8. Ágterelők
 9. Védőburkolatok (pl. szelepvédő stb.)

 

 • A közelítő gép kezelőjének a rakománynagyságot és a gép sebességét úgy kell megválasztania, hogy a gép ne boruljon fel, és meglegyen a kormányozhatósága és fékezhetősége.
 • A csörlő kezelése csak olyan helyről történhet, ahol a kezelőt nem veszélyezteti a csörlőzött teher, és ahonnan a kezelő ellenőrizni tudja a csörlőzés folyamatát.
 • Csörlős közelítésnél a csörlőző eszköz úgy kell felálljon, hogy a csörlőzött teher ne mozdíthassa el a helyéből. 
 • Elakadt csörlőzött rakomány csak a vonókötél meglazítása után igazítható, megfelelő eszközzel.
 • Megfelelő a capin, a rönkfordító, a terelőcsiga vagy más (alkalmas) eszköz.
 • Ha sodronyköteleknél terelőcsigát alkalmaznak, csak a kötélszögön kívül szabad tartózkodni.
 • Vonszolt rakomány csak a rakomány mögött, vagy a hegy felőli oldalon kísérhető.

 

1.2.   Markolós traktorok

A három-pont függesztésre szerelt rönk- vagy hosszúfa markolóval ellátott traktorok, amelyek hosszúfa közelítésre és máglyázásra egyaránt alkalmasak.

Biztonságtechnikai berendezéseik – a csörlőzéshez szükséges berendezések (3, 5, 6) kivételével – megegyeznek a csörlős univerzális traktorokéval.

 

1.3.   Kihordók

A faanyag kihordásos közelítésének lehetséges gépi eszközei:

 

Vasló: Speciális, gumilánctalpas erdészeti közelítő gép, amelyet a földön járva, vezetőrúddal lehet irányítani. A gép csörlős vonszolásra is alkalmas, többnyire azonban a mögé kapcsolt rakoncás utánfutóval közelíti a faanyagot. Biztonságtechnikailag két nagyon fontos berendezése emelendő ki:

 • A vezetőrúd végén lévő pillangószerű gázadagoló elengedésekor azonnal megáll a gép.
 • Ha a vezetőrúd végén lévő leállító kapcsoló ellenállásba ütközik (pl. nekiszorítja a vezető embert egy fának) azonnal leáll a motor is.

 

Quad: Az erősebb quadok után egy vagy kéttengelyes utánfutók is kapcsolhatók, amelyekre kézi erővel történhet a rakodás, de mini darukkal is elláthatók.

 Biztonságtechnikai szabályaik még kidolgozatlanok, ezért különös óvatossággal kell eljárni használatukkor.

 Fontos a rögzítő fék működőképessége, és – mivel a kezelő a gépen utazik –, hogy kizárólag esésvonal irányú közelítésre használhatók.

 Traktor utánfutóval: Az utánfutóval szerelt traktorok a lovas közelítő kerékpárok kiszorulásával – azok utódjaként – jelentek meg az erdei munkában.

Biztonsági berendezéseik – a csörlőzéshez szükséges berendezések (3, 5, 6) kivételével – megegyeznek a csörlős univerzális traktorokéval.

A borulásveszély miatt csak az esésvonal irányú közelítés javasolt ezen gépek számára.

 Kihordó szerelvény: egy traktorból, egy utánfutóból és egy hidraulikus daruból összeállított, egyszerűen szétszedhető „szerelvény”.

 • Alkalmas a faanyag kihordásos közelítésére, de szigorúbb biztonsági feltételekkel, mint a kihordó vontatók.
 • Fel- és lerakások idején a kitámasztóival le kell talpalnia a stabilitás biztosítása miatt.
 • A rakomány súlypontja magasan van, ezért csak esésvonal irányú közelítésre alkalmas. Borulásveszély!

 

Kihordó vontató (forwarder): Törzskormányzású, speciális erdészeti közelítő gép, amely állandóra összeépített traktor, utánfutó és daru részből áll.

 Jóval stabilabb a kihordó szerelvénynél, fel- és lerakás közben nem kell kitámasztania, sőt menet közben is képes a rakodásra. A rakomány magas súlypontja biztonságtechnikailag itt is kedvezőtlen.

A kihordó vontatók biztonságtechnikai berendezései:

 1. Borulás esetén a vezető számára védelmet nyújtó fülke.
 2. A vezető számára jó kilátást biztosító fülke.
 3. Rakomány előrecsúszását megakadályozó védőkeret.
 4. Gépre feljutást biztosító lépcső.
 5. A gép alsó részének védelmét szolgáló burkolat (haspáncél).
 6. Biztonsági övvel ellátott, kényelmes forgóülés
 7. Védőburkolatok (pl. szelepvédő stb.).
 8. Tűzoltó készülék.

 

1.4.   Kötélpályák

Speciális erdei körülmények (meredek vagy nehezen járható terep) között alkalmazható gépi megoldások. Többnyire 8-10 m magasságban kifeszített tartókötélen mozgó kocsival végzik a faanyag megemelten történő vonszolását.

 

 • A kötélpályáknál is be kell tartani a traktorokra és csörlőkre vonatkozó előírásokat.
 • Ha a kötélpálya bármilyen erdei utat keresztez, figyelmeztető táblát kell kihelyezni, és a munkavégzés idejére az utat le kell zárni.
 • Erdészeti kötélpálya nem vezethető át közút felett.
 • A kötélpályás közelítésben részt vevők közötti kapcsolattartásra kar- és hangjelzések vagy rádió- illetve telefonkapcsolat használható. Minden félreérthető jelzés azt jelenti: Állj!
 • A tehertől, illetve a tartókötéltől csak 10 m-nél nagyobb távolságban szabad tartózkodni.
 • A lekapcsolás csak akkor kezdhető meg, ha a rakomány nyugalomba került a földön vagy platón.
 • A kötéldaru nem üzemeltethető kedvezőtlen időjárási körülmények között. Lásd: 1.4. pont!

 Gépi terepi munkákban megengedett lejtések:

 • Erdei munkában az univerzális traktorokat max. 10 %, a törzskormányzású traktorokat max. 15 % keresztdőlésnél lehet használni.
 • Esésvonal irányú közelítésnél az univerzális traktorok max. 10 % emelkedőig, a törzskormányzásúak max. 20 % emelkedőig használhatók.
 • Lejtésirányban max. 25 %-ig használhatók az univerzális traktorok, és max. 35 %-ig a törzskormányzásúak.

 

 Faanyagrakodás és szállítás

 

2.1.   Szállító járművek

 A faanyag szállítása történhet traktor által vontatott pótkocsikon, fedett rakfelületű tehergépkocsikkal (aprítékszállítás) és rakoncás rakfelületű, szóló vagy pótkocsis tehergépkocsikkal.

A felterhelés külön rakodógéppel vagy saját daruval végezhető.

 

 • Faanyagszállításhoz csak légfékes pótkocsik használhatók.
 • Faapríték csak fedett járművön szállítható.
 • Ha a felrakásnál igazító kisegítő emberre van szükség (sarangolt választékok), a járműnek rendelkeznie kell az egyszerű feljutást lehetővé tevő létrával vagy más hasonló berendezéssel.
 • A hengeresfát szállító járműnek rendelkeznie kell a rakomány lehullás megakadályozását lehetővé tevő berendezéssel (hevederek, lekötési pontok)!
 • A fel- és leterhelést végző gép a rakodás idején biztosan kell álljon. Ugyanez érvényes arra a gépre is, amiről, vagy amire rakodnak.
 • Kézi rakományigazító csak akkor végezhet igazítást, amikor a daru nincs a rakfelület felett. A rakodógép kezelője csak akkor fordulhat a daruval a rakfelület fölé, ha a rakományigazító ezt jelezte, és ha meggyőződött arról, hogy a rakományigazító biztonságos helyen van.

 

Legfrissebb híreink

01.
Aug
Úthasználat rendje - tehergépjárműveknek

Tájékoztatás a Kemence - Diósjenő erdészeti feltáróút (völgyi út) használata kapcsán tehergépjárműveknek.